Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

10 wiersze
106 B

  1. # Makefile to build the lib and test it
  2. .PHONY: all
  3. all: check
  4. check:
  5. cargo build && \
  6. ./extract.l